Helicobacter pylori test

Er zijn inmiddels verschillende tests ontwikkeld waarmee helicobacter pylori relatief simpel kan worden aangetoond in het lichaam. Deze tests worden zowel als vooronderzoek gebruikt en als controleonderzoek na een antibioticakuur.

Ademtest

Bij de ademtest wordt er via de uitgeblazen lucht gekeken of er helicobacter pylori bacteriën in de maag aanwezig zijn. Hiertoe moeten behandelingen met bepaalde types medicijnen, zoals protonpompen en antibiotica tijdelijk stil gelegd worden. Daarnaast moet de patiën de uren voor de test nuchter blijven.

Aan het begin van test moet de patiënt in een zakje blazen. Later wordt hierin gemeten wat voor types CO₂ er in de uitgeblazen lucht aanwezig zitten. Er is in de natuur namelijk een C-atoom met een gewicht van 12 en één met een gewicht van 13. Het molecuul met het gewicht van 13 komt relatief weinig voor in de natuur en wordt dus vrijwel niet gevonden bij de eerste meting. De eerste meting is de nulmeting.

Vervolgens drinkt de patiënt een glas sinaasappelsap en een bepaalde dosis van het stofje ureum, met ingebouwd enkel C13. Wanneer er helicobacter pylori aanwezig is, zet deze het ingenomen ureum razendsnel op in onder andere CO₂. Omdat het urem het C13 atoom bevat, komt er daardoor veel CO₂ vrij met C13 ingebouwd. Dit kan vervolgens in de adem gemeten worden als de patiën nog een keer in een zakje uitademt. Als de gemeten C13 veel meer is dan bij de eerste meting (meer dan normaal dus), is er helicobacter pylori aanwezig. Is er geen verschil, dan is het zeker dat er geen helicobacter pylori aanwezig is.

Fecestest en bloedonderzoek

Bij zowel een fecestest als een bloedonderzoek wordt er gekeken of er antistoffen aanwezig zijn tegen de bacterie. Als deze te vinden zijn, kan er met zekerheid gezegd worden dat de bacterie aanwezig is in het lichaam.

Gastroscopie

Een gastroscopie is verreweg de meest betrouwbare test, maar ook de meest ingrijpende. Bij een gastroscopie wordt er een biopt (stukje weefsel) van de maag genomen. Vervolgens wordt dit in kweek gebracht om te kijken of er bacteriën aanwezig zijn en of dit helicobacter pylori is. Een gastroscopie wordt alleen gedaan als er al om andere redenen een operatie aan de maag moet worden uitgevoerd.