Helicobacter pylori behandeling

In de meeste gevallen hoeft een helicobacter pylori infectie niet behandeld te worden. Meestal zorgt de bacterie namelijk niet voor klachten. Als dit wel het geval is, wordt er gestart met een kuur van twee verschillende antibiotica en meestal een maagzuurremmer. Aan het einde van de kuur zijn de klachten weg en is de bacterie gedood.

Symptomen

Voor er aan de behandeling gestart wordt, voert men een test uit om te kijken of het gaat om een bacteriële infectie, zoals helicobacter pylori. Over het verloop hiervan leest u meer op de pagina helicobacter pylori test. Als deze test positief is, of u hebt een vaker terugkerende maag- of darmzweer, dan wordt er gestart met de kuur.

Antibiotica

Bij een infectie van helicobacter pylori worden er altijd twee antibiotica tegelijk voorgeschreven. Meestal gaat het om amoxicilline en claritromycine. Dit zijn altijd twee verschillende typen antibiotica, die de bacterie op een ander punt aanvallen. Dit wordt gedaan, omdat een enkelvoudige antibioticumkuur vaak niet voldoende succesvol is. De kuur dient volledig afgemaakt te worden, om te voorkomen dat de bacterie (eventueel resistent) terugkeert.

Maagzuurremmer

In combinatie met de antibiotica wordt er ook altijd een maagzuurremmer voorgeschreven. Omdat de bacterie de maagwand aantast, kan het maagzuur op plekken komen waar het normaal gesproken niet komt. Dit kan ernstige schade veroorzaken wat tegengehouden moet worden. De maagzuurremmer stimuleert hiermee ook het herstel van de aangedane maagwand. Voor maagzuurremmers wordt er meestal gekozen voor omeprazol of pantoprazol.

Duur van kuur

Over het algemeen is de kuur slechts van korte duur. Een of enkele weken is voldoende om de bacterie volledig te doden en de klachten te laten verdwijnen. Hoewel u te maken krijgt met een hoop pillen, is het belangrijk deze exact volgens de voorschriften in te nemen. Een vergeten dosis verlaagt de concentratie antibioticum in het lichaam, wat voor de bacterie net voldoende kan zijn om te overleven en wellicht zich zelfs aan te passen op het antibioticum (resistent worden).

Controleonderzoek

Na de kuur wordt er vaak een controleonderzoek uitgevoerd om te controleren of de bacterie daadwerkelijk weg is uit het lichaam. Afhankelijk van het type test wordt dit onderzoek enkele weken tot een half jaar na de kuur uitgevoerd. Wanneer er weer klachten opkomen na de kuur, maar voor het controleonderzoek, kunt u het beste vervroegd contact opnemen met uw arts.